Dożywianie dzieci w szkole w roku szkolnym 2023/2024

  • 06.12.2023

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy  od  04 grudnia 2023 r. można  składać wnioski celem przyznania pomocy w formie jednego gorącego posiłku dla dzieci na okres nauki w szkole od  stycznia 2024 r.  Pomoc jest przyznawana w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy  informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, dzieci w szkołach z terenu Gminy  Roźwienica  mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w okresie 02.01.2024 r. do 21.06.2024 r. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł miesięcznie, co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 oraz przesłanki określone w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy złożyć wniosek o pomoc.  
Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy z wyszczególnionymi pochodnymi , decyzja lub odcinek z renty, decyzja lub odcinek z emerytury);
• nakaz płatniczy za 2023 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego;
• w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłym lub długotrwałym leczeniu
• osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Wnioski przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Roźwienicy w pokoju nr 31, szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 530 900 988 oraz 16 622 67 10.