Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku

  • 24.01.2024

Podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Roźwienica z dnia 28.10.2022 r., nr 283/XXIV/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 Podatek rolny według ceny żyta w wysokości 80,00 zł za 1 dt.
- za grunty gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta- stawka podatku wynosi 200 zł od 1 ha przel.
- za pozostałe grunty rolne- równowartość pieniężną 5 q żyta- stawka podatku wynosi 400,00 zł od 1 ha fiz.

Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m3 wyniesie 72,0346 zł.

Podatek od środków transportowych- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Roźwienica z dnia 27.10.2016 r. nr 131/XVI/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.