Złote gody - 50 lecie pożycia małżeńskiego.

Złote gody - 50 lecie pożycia małżeńskiego.
  • 24.01.2024

W niedzielę , 21 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Roźwienicy odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gościliśmy 7 par małżeńskich, które już 50 lat wspólnie podróżują przez życie. Wójt Gminy Roźwienica w imieniu Prezydenta RP odznaczył Jubilatów. Tomasz Kotliński Wójt Gminy raz Ewa Chmiel, z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Roźwienicy złożyli odznaczonym parom gratulacje długiego  i zgodnego pożycia małżeńskiego, życząc kolejnych wspólnych lat w zdrowiu  i radości.

Chwile wzruszeń i radości nasi Jubilaci przeżywali wśród swoich najbliższych dzieci i wnuków, którzy to niedzielne popołudnie poświęcili rodzicom, dziadkom.

Z odznaczonych przybyli Państwo:
1. Janina i Krzysztof Kraśniak ,
2. Zofia i Eugeniusz Malec,
3. Irena i Franciszek Kalicki, 
4. Helena i Roman Bieniasz, ,
5. Danuta i Edward Przepłata,
6. Grażyna i Kazimierz Szuba,
7. Maria i Antoni Łuc,

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz życzymy dalszych długich pięknych lat wspólnego życia, pełnych zdrowia, pogody ducha, radości i szczęścia rodzinnego.
Warto przypomnieć, że medal za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymują małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim. Zainicjowaniem procedury nadania mieszkającym w Gminie Roźwienica jubilatom, medali za długoletnie pożycie małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Wójta Gminy Roźwienica za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Roźwienicy.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin za zgodą jubilatów.

Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawić począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Informacje dotyczące jubilatów i daty zawarcia małżeństwa zostaną przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, celem sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego wniosku o nadanie jubilatom medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i przekazanie go do Kancelarii Prezydenta RP. Procedura jest dość długa i trwa około 4 - 6 miesięcy. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Roźwienicy pok. nr 9 lub dzwoniąc pod nr tel. 16 622 58 22 wew. 24.