Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi zakończone

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Informacja o unieważnieniu postepowania na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-06-01
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 – 2019 2018-07-12
  Informacja o wyniku postępowania na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra 2018-07-13
  Informacja o wyniku postępowania na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 – 2019 2018-07-13
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska 2018-07-13
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2018-07-17
  Informacja o udzieleniu zamówienia na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-07-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-24
  Odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-27
  Odpowiedź na złożone pytania do postepowania o zamówienie Nr RG.271.6.2018 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-28
  Druga odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-28
  Trzecia odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-01
  Czwarta odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-01
  Piąta odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-02
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-07-11
  Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2018-07-11
  Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-06-01
  Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2018-06-06
  Informacja o unieważnieniu postępowania na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-06-12
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-06-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska 2018-06-18
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2018-06-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra. 2018-06-27
  Wyjaśnienie rozbieżności w postępowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra. 2018-06-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018 - 2019. 2018-07-02
  Informacja o treści złożonych ofert w opostepowaniu na Remont drogi gminnej "Na Zmyślówkę" na działce Nr 257/2 i 340 w Mokrej 2018-07-02
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i unieważnieniu postepowania na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska 2018-07-04
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Bystrowice, Cząstkowice, Węgierka, Więckowice i Wola Węgierska 2018-07-04
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Roźwienica i Mokra 2018-07-06
  Informacja o treści złozonych ofert w postępownaiu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-04
  Informacja o treści złożonych ofert w postępownaiu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-04
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-08
  Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019 2018-12-28
  Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019. 2018-12-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-01-04
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2019-01-04
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2019-01-04
  Informacja o złożonych ofertach w postepownaiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-01-11
  Informacja o wyniku postepowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-01-16
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica 2019-01-16
  Ogłoszenie o zamówineiu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów. 2019-01-16
  Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-01-24
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-01-31
  Informacja o wyniku popstępowania na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-02-01
  Ogłoszenie o planowanym zakupie na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica w roku 2019. 2018-12-27
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-19
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-10-08
  Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym. 2018-10-10
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym. 2018-10-18
  Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie prac pielęgnacyjnych w lesie oraz wycinka drzew w lesie gminnym 2018-10-18
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-23
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 2018-11-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-11-13
  Odpowiedź na złożone zapytania do postepowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-11-19
  Informacja o treści złozonych ofert w postępownaiu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-11-22
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-11
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2019. 2018-12-19
  Informacja o treści złozonych ofert w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-12-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-07
  Informacja o unieważnieniu postepowania na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska - Zadanie Nr 2 2018-06-01
  Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci nepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-12-19
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" 2017-09-25
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018 2017-10-16
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-07-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów instalacyjnych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2017-10-31
  Ogłoszenie o zmianie zamówienia na dostawę materiałów insttalacyjnych. 2017-11-02
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów instalacyjnych dla Gminy Roźwienica 2017-11-06
  Informacja o wynikach postępowania na Dostawę materiałów instalacyjnych dla gminy Roźwienica 2017-11-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na Kompleksową dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2017-11-08
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potzreb Gminy Roźwienica w roku 2018. 2017-11-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2018 roku. 2017-12-05
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Roźwienica w roku 2018. 2017-12-08
  Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typ E dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2017-12-15
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2018-01-02
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 2017-09-25
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego 2017-09-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-07-20
  Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 2017-07-21
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego 2017-08-10
  Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym na na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” 2017-09-01
  Ogłoszenie o zamówieniu na na dostawę sprzętu TIK i rozbudowę infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 2017-09-01
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępownaiu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-09-04
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2018 2017-09-05
  Informacja o wyniku postępowania na sprzedaż drewna uzytkowego 2017-09-06
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" 2017-09-11
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Dostawa sprzętu TIK i rozbudowa infrastruktury dostępu do sieci szybkiego Internetu w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 2017-09-11
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna opałowego. 2017-09-12
  Odpowiedź na zapytania do postępowania o zamówienie publiczne na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018 2017-09-13
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2018 2017-09-18
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych 2018-01-24
  Informacja o złozonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych 2018-01-29
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów instalacyjnych sieci wodociągowych 2018-01-29
  Informacja o wyniku postepowania na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-05
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów - dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów - dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-27
  Ogłoszenie o częściowym unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP. 2018-05-01
  Informacja o złożonych ofertach w postępownaiu na Dostawę sprzętu ratowniczego - dla potrzeb jednostek OSP. 2018-05-04
  Informacja o wynuiku postepowania na Dostawa sprzętu ratowniczego - dla potrzeb jednostek OSP 2018-05-07
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu parkingu w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska 2018-05-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów budowlanych 2018-05-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych 2018-05-22
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaqniu na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska 2018-05-24
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałow budowlanych-drugie postepowanie 2018-05-29
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Roboty remontowe budynku WDK Wola Roźwienicka oraz zagospodarowanie terenów publicznych. 2018-05-29
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-04-04
  Wyjasnienia do postępowania na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-03-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2018-02-01
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym. 2018-02-02
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2018-02-09
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Roźwienica 2018-02-12
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 2018-02-12
  Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym 2018-02-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica. 2018-02-13
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2018-02-16
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica 2018-02-22
  Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących własnością Gminy Roźwienica 2018-02-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Roźwienicy 2018-02-26
  Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice. 2018-03-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP 2018-03-22
  Informacja o wyborze oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu parkingów w miejscowości Rudołowice i Wola Węgierska - Zadanie nr 1 2018-06-01
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r. 2019-11-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice. 2020-01-17
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice 2020-01-30
  Informacja o wynuiku postępowania na Zakup i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, Czudowice i Więckowice 2020-02-03
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Tyniowice 2020-02-26
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu 2020-03-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej 2020-03-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Roźwienickiej. 2020-03-12
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont pałacu w Roźwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią 2020-03-17
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2020-03-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie docieplenia budynku mieszczącego społeczną szkołę podstawową i przedszkole w Woli Roźwienickiej. 2020-03-25
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020. 2020-03-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej 2020-04-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej 2020-04-06
  Ogłoszenie o zamóiwneiu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020. 2020-01-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - wykonanie izolacji termicznej stropu i stropodachu 2020-01-16
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-25
  Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-11-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica 2019-11-29
  Informacja io treści złożopnych ofert w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2020 r. 2019-12-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020. 2019-12-03
  Informacja io treści złożopnych ofert w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-12-05
  Informacja o wyniku postepowania na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego na zadaniu Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-12-11
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020. 2019-12-11
  Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica gm. Roźwienica 2019-12-12
  Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2020 2019-12-12
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica. 2019-12-13
  Informacja o złożonych iofertach w postępowaniu na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2019-12-30
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Gminy Roźwienica 2019-12-30
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2020. 2020-04-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont budynku Pałacu w Roźwienicy - remont klatki schodowej 2020-04-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na remont Pałacu w Roźwienicy - wymiana stolarki okiennej 2020-05-18
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2021 2020-11-24
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliwa - oleju napędowego w roku 2021 2020-12-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2021 2020-12-08
  Informacja złozonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2021. 2020-12-16
  Informacja złożonych ofertach w postepowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2021 2020-12-16
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2021 2020-12-17
  Informacja o wyniku postępowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2021. 2020-12-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 2020-12-23
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r 2021-01-14
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r 2021-01-15
  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r 2021-01-22
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r 2021-03-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont budynku Pałacu w Roźwienicy - remont tarasów i schodów zewnętrznych 2021-03-19
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2021. 2020-11-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2021 2020-11-02
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 2020-06-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - remont klatki schodowej 2020-05-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont Pałacu w Roźwienicy - remont elewacji budynku 2020-06-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020 2020-07-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2020-2021 2020-07-07
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i remont dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2020-07-09
  Informacja o wyniku postępowania na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica. 2020-08-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Roźwienicy 2020-08-31
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Budowa linii oświetlenia ulicznego w Roźwienicy 2020-09-14
  Informacja o wyniku postepowania na Budowa linii oświetlenia ulicznego w Roźwienicy 2020-09-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie chodnika na działce nr 787 w Rudołowicach 2020-10-09
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach 2020-10-16
  Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach 2020-10-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie izolacji termicznej stropu w budynku pałacu w Roźwienicy 2021-03-19
  Informacja o wyniku postepwoania na Wykonanie instalacji C,.O. i gazowej w budynku WDK Bystrowice 2019-11-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż trybun demontowalnych. 2019-02-07
  Informacja o treści zożonych ofert w postępowaniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-07-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2019-07-19
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-19
  Informacja o unieważnieniu postępowania na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-22
  Zawiadomienie o wyborze oferty w postepownaiu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-07-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka. 2019-07-25
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-26
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2019-07-26
  Informacja o wynikach postępowania na Wykonanie odwodnienia budynku mieszczącego szkołę i przedszkole w Woli Roźwienickiej 2019-07-26
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2019-08-12
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-08-14
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie remontu dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2019-08-19
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-08-26
  Wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie pn. remont pałacu w Roźwienicy 2019-07-15
  Wyjaśnienie treści SIWZ na zadanie pn. remont pałacu w Roźwienicy 2019-07-15
  Wyjaśnienia do postepowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-02-13
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Dostawa i montaż trybun demontowalnych 2019-02-20
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica. 2019-02-22
  Informacja o wyniku popstępowania na Opracowanie projektu technicznego i technologicznego na przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej gm. Roźwienica 2019-02-25
  Informacja o wyniku popstępowania Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej 2019-02-25
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa i montaż trybun demontowalnych 2019-02-25
  Informacja o ponownym wyborze wykonawcy w postepowaniu na Wykonanie piezometru w rejonie składowiska azotanów 2019-02-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub SENIOR+. 2019-05-10
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub „SENIOR+” 2019-05-22
  Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie robót remontowych w celu przystosowania pomieszczeń na Klub „SENIOR+” 2019-05-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty remontowe pałacu w Roźwienicy 2019-07-03
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-11
  Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót remontowych pałacu w Roźwienicy 2019-07-12
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej 2019-08-30
  Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na Roboty uzupełniające na wykonanie remontu drogi do gruntów rolnych na działce Nr 951 w Woli Roźwienickiej 2019-09-11
  Wyjaśnienie do postepowania na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-18
  Informacja o tresci złożonych ofert w postepowaniu na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska 2019-10-18
  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-21
  Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-22
  Informacja o wyniku postepowania na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach 2019-10-23
  Informacja o wyniku postepowania na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska 2019-10-23
  Drugie wyjaśnienie do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-24
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie instalacji Co i gazowej w budynku WDK Bystrowice 2019-10-29
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-29
  Informacja o treści złożonych ofert w postępwoaniu na Wykonanie instalacji C,.O. i gazowej w budynku WDK Bystrowice 2019-11-08
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-11-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-14
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-11-15
  Informacja o tresci złożonych ofert w postepowaniu na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach 2019-10-18
  Ogłoszenie o zamóiweniu na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2019-10-17
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na budowę odcinka sieci wodociagowej PE 90. 2019-09-19
  Informacja o złożonych ofertach postępowaniu na Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90 2019-09-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-09-18
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-09-27
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 90 2019-09-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-04
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie usługi polegajacej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia placu z kostki betonowej przed budynkiem WDK Wola Węgierska. 2019-10-10
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie robót zabezpieczających na obiekcie spichlerza w Tyniowicach 2019-10-10
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na wykonanie usługi polegajacej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 _ II zmiana 2019-10-11
  Wyjaśnienie do postępowania o zamówienie publiczne na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-11
  Informacja o treści złozonych ofert w postępowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2020 2019-10-16
  Informacja o złożonych ofertach na Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2019 2019-09-26
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na remont obiektu mostowego na potoku Jodłówka w miejscowości Czudowice 2016-08-26
  Informacja o wyniku postepowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016 2015-12-23
  Informacja z złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-12-23
  Informacja o złozonych ofertach w postepowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016 2015-12-23
  Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na Dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2016 2015-12-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-12-16
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2015-11-16
  Wyjaśnienie Nr 8 do postepowania przetargowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, 2015-11-10
  Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-06
  Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-06
  Informacja o wyniku postępowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-12-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej 2016-05-13
  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Węgierce. 2016-08-26
  Ogłoszenie o postępowaniu na remont mostu na potoku Jodłówka w m-ci Czudowice 2016-08-19
  Ogłoszenie o postępowaniu na Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Węgierce 2016-08-19
  Informacja o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017 2016-08-10
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych 2016-08-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2016-07-19
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017 2016-07-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz uczniów do szkół w roku 2016 i 2017 2016-07-07
  Informacja o unieważnieniu postępowania na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej. 2016-06-22
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku WDK w Woli Węgierskiej 2016-05-31
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-10-30
  Informacja o złozonych ofertach w postępowaniu na dowóz uczniów do szkół w roku 2015 i 2016 2015-07-14
  Ogłoszenie o planowanym zamówieniu na wykonanie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Roźwien ica w roku szkolnym 2015 i 2016. 2015-07-07
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-02-05
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-26
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-23
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie do postępowania na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska 2015-01-08
  Informacja o wynikach postepowania na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-12-22
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-12-22
  Informacja o planowanym zamówieniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-12-08
  Informacja o wynikach postępowania na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Roźwienica w roku szkolnym 2015 i 2016. 2015-07-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-08-27
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-10-30
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-10-14
  Informacja o wyniku postępowania na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica 2015-10-14
  Informacja o złozonych ofertach na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica 2015-10-14
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2015-09-18
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-09-17
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-09-16
  Wyjaśnienia do postępowania przetargowego na: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2016 2015-09-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka gm. Roźwienica. 2015-09-03
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w Miejscowość Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-07-20
  Informacja o wyniku postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica w roku 2016. 2015-11-16
  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica. 2017-03-31
  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych 2017-03-27
  Informacja o wyniku postępowania na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017 2016-12-23
  Informacja o wyniku postępownia na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017. 2016-12-23
  Informacja o unieważnieniu postepowania na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku. 2016-12-23
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018 2016-12-23
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017. 2016-12-21
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-12-19
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku. 2016-12-15
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018 2016-12-15
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych. 2017-04-04
  Informacja o wyniku postępowania na Roboty rozbiórkowe dwóch budynków konstrukcji murowanej wraz z kruszeniem materiału z rozbiórki i transportem gruzu i utwardzeniem dróg wewnętrznych 2017-04-04
  Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż drewna użytkowego 2017-08-29
  Informacja o wynikach II przetargu na „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018". 2017-08-16
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka 2017-08-10
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi na Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018. 2017-07-13
  Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie czwartego przetargu nieograniczonego na sprzedaż drewna użytkowego. 2017-06-06
  Informacja o wyniku postepowania na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 2017-05-12
  Informacja o wyniku postepowania na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2017-05-12
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 2017-05-11
  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegająca na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest ( płyt azbestowo - cementowych, falistych i płaskich). 2017-05-02
  Odpowiedź na zapytanie do postępowania na Wykonanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica. 2017-04-12
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2017. 2016-12-13
  Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-12-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2017. 2016-12-09
  Zmiana terminu składania ofert w postepowaniu na „Zaciągniecie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów” 2016-10-13
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu Nr RG.271.4.2016 na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-11
  Odpowiedzi na pytania w postępowaniu Nr RG.271.4.2016 na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-11
  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego 2016-10-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego 2016-10-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-05
  Informacja o wyniku postepowania na Wykonnaie oświetlenia boiska sportowego w Wegierce. 2016-09-08
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice, Czudowice i Wola Roźwienicka. 2016-08-31
  Informacja o złożonych ofertach w postępownaiu na Budowa oświetlenia boiska sportowego w Węgierce 2016-08-29
  Informacja o unieważnieniu postępowania na Remont obiektu mostowego na potoku Jodłówka w miejscowości Czudowice. 2016-08-29
  Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu na „Zaciągniecie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów” 2016-10-14
  Informacja o treści złożonych ofert w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-10-17
  Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Roźwienica 2016-10-18
  Informacja o wyniku postępowania na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2016-11-17
  Informacja o treści złożonych ofert w postepowaniu na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2016-11-17
  Ogłoszenie o zamóiwniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2017 roku. 2016-12-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. 2016-11-10
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Roźwienica 2016-11-10
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępownaiu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2017 2016-11-09
  Wyjaśnienie Nr 2 do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2016-10-31
  Wyjaśnienia do postępowania na UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ROŹWIENICA 2016-10-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2017 i 2018 2016-12-06
  Wyjaśnienie Nr 3 do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-11-09
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-02-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej. 2013-02-28
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-03-05
  Wyjaśnienie do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 2013-03-08
  Wyjaśnienie Nr 2do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 2013-03-11
  Wyjaśnienie Nr 3 do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” 2013-03-12
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej. 2013-03-14
  Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej. 2013-03-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej – II przetarg 2013-03-14
  Zawiadomienie o unieważnieniu części postepowania na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - zadanie Nr 3 2013-03-21
  Wyjaśnienie do przetargu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-02-21
  Informacja o wyniku postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, na Wykonanie usługi 2012-11-20
  Informacja o wynikach postępowania na konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2013 r. 2013-01-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica 2013-02-18
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - zadanie 2013-03-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbudowa uj 2013-03-21
  Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu na „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej- II przetarg.” 2013-03-22
  Wyjaśnienie do postępowania na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-19
  Wyjaśnienie do postępowania na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach. 2013-04-19
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-24
  Zawiadomienie i unieważnieniu postepowania na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach 2013-04-24
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg 2013-04-24
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-26
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 2013-04-30
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg 2013-05-08
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 2013-05-10
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 2013-04-16
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa Gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Roźwienica 2013-04-12
  Wyjaśnienie Nr 1 do przetargu na Dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody 2013-03-22
  Wyjaśnienie Nr 2 do przetargu na Dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody 2013-03-22
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej - II przetarg 2013-03-28
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i roz 2013-03-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica 2013-03-29
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wym 2013-04-05
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Roźwienica 2013-04-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chorzowie 2013-04-10
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej._ II przet 2013-04-10
  Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy na Wycenę nieruchomości będących własnością Gminy Roźwienica. 2013-04-11
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach 2013-04-11
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach – II przetarg 2013-05-22
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-02-26
  Zawiadomienie o wyborze oferty na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-06-06
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Roboty uzupełniające na zadaniu Rozbudowa sieci wodociagowej w m-ci Wola Węgierska 2012-06-08
  Ogłoszeniu o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-08
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-06-08
  Informacja o sprostowaniu zapisu SIWZ na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-11
  Informacja o sprostowaniu Formularza ofertowego w przetargu na Dostawę samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-13
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-06-15
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-15
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-06-25
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP. 2012-08-14
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-06-06
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-06-06
  Wyjasnienie do przetargu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-05-07
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-05-15
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-05-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-05-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-05-24
  Wyjaśnienie do przetargu na dostawę samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-05-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica. 2012-05-29
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica”. 2012-05-30
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-06-01
  Wyjaśnienie do SIWZ na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i kursów w ramach POKL Priorytet VII, Działanie 7. Poddziałanie 7.1.1. pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2012-06-01
  Wyjaśnienie do przetragu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Roźwienica i Rudołowice 2012-06-05
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-07-03
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dostawa samochodu osobowo-towarowego VAN 2012-07-04
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-05
  Wyjaśnienie do postępowania na wykonanie drogi do gruntów rolnych w m-ci Wola Roźwienicka 2012-09-11
  Wyjaśnienie do postępowania na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego 2012-09-12
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu "Bawimy się u uczymy, idąc po sukces" 2012-09-13
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu "Bawimy się i uczymy, idąc po sukces" 2012-09-14
  Informacja o wynikach postępowania na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy Roźwienica. 2012-09-14
  Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RG 2012-09-17
  Informacja o wynikach postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RG. 2012-09-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-10-31
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont po powodzi drogi gminnej oznaczonej jako działka Nr 576 w miejscowości Węgierka i działka Nr 301/1 w Woli Węgierskiej 2012-11-02
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont po powodzi drogi gminnej oznaczonej jako działka Nr 576 w miejscowości Węgierka i działka Nr 301/1 w Woli Węgierskiej 2012-11-02
  Wyjaśnienie do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-11-07
  Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie drogi do gruntów rolnych w Woli Roźwienickiej 2012-09-10
  Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu „Bawimy się i uczymy, idąc po sukces”. 2012-09-07
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2012 - 2013 2012-07-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-09
  Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-13
  Wyjaśnienie do postepowania na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-17
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-17
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-17
  Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-19
  Ogłoszenie o zamowieniu na Dostawa sprzętu hydraulicznego dla jednostki OSP 2012-07-23
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w miejscowości Wola Roźwienicka, Czudowice i Cząstkowice 2012-07-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Roźwienica w ramach projektu Bawimy się i uczymy, idąc po sukces 2012-09-05
  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do szkół podstawowych na terenie gminy Roźwienica. 2012-09-07
  Wyjaśnienie Nr 2 do postępowania na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne majątku Gminy Roźwienica 2012-11-08
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2014-06-06
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-07-23
  Informacja o wyniku postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-07-24
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce. 2014-09-02
  Wyjaśnienie do zamówienia na Remont drogi na działce Nr 582 w Węgierce. 2014-09-03
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-03
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-08
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8 na Remont drogi 2014-09-09
  Informacja o wybranej ofercie w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8 na Remont drogi 2014-09-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce. 2014-09-09
  Wyjaśnienie do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-12
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-09-15
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawa samochodu pożarniczego 2014-07-18
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015 2014-07-15
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 2014-06-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu dróg gminnych 2014-06-17
  Informacja o wyniku postępowania na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Rudołowice. 2014-06-27
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie remontu dróg gminnych 2014-07-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014 - 2015 2014-07-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2014-07-03
  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w postepowaniu na Remont dróg gminnych zadanie Nr 3, 5 i 6 2014-07-07
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie remontu dróg gminnych zadanie |NR 1, 2, 4, i 7 2014-07-07
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Dostawa samochodu pożarniczego 2014-07-11
  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-07-14
  Wyjaśnienie do postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica. 2014-07-15
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka 2014-09-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowe budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w Rudołowicach 2014-09-23
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na Budowa sali gimnastycznej w Węgierce - druga zmiana terminu składania ofert 2014-09-25
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-11-04
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica w roku 2015 2014-11-05
  Informacja o wynikach postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-11-13
  Informacja o wyniku postepwoania na Dostawa wyposażenia kuchni 2014-08-14
  Informacja o wynikach postepwoania na dostawę krzeseł drewnianych tapicerowanych 2014-08-14
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica 2014-11-19
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Węgierce 2014-11-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-11-24
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu Gminy Roźwienica 2014-11-26
  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-12-08
  Informacja o wynikach postępowania na Wykonanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Roźwienica w 2015 roku 2014-12-08
  Wyjaśnienie do postepowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica Nr 2,3,4,5, i 6 2014-10-31
  Wyjaśnienie do postepowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-10-23
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2015. 2014-09-30
  Wyjaśnienie do postępowania na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach. 2014-10-02
  Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na Budowę sali gimnastycznej w Wegierce. 2014-10-03
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach 2014-10-07
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowę sali gimnastycznej w Węgierce. 2014-10-09
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego w Rudołowicach. 2014-10-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej w Wegierce. 2014-10-15
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Węgierka 2014-10-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica. 2014-10-17
  Uzupełnienie dokumentacji do postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku Gminy Roźwienica 2014-10-22
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sali gimnastycznej w Węgierce 2014-10-23
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-05-07
  OGŁOSZENIE O ZMÓWIENIU NA ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ROŹWIENICA 2013-06-03
  Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-08-19
  Wyjaśnienie do przetargu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-09-12
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postepowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-09-27
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego 2013-09-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawe energii elektrycznej dla Gminy Roźwienica w roku 2014. 2013-11-18
  Uzupełnienie i zmiana załączników do postepowania na Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2014 roku 2013-11-21
  Informacja z sesji otwarcia ofert na dostawę energi elektrycznej dla gminy Roźwienica w 2014 roku. 2013-11-28
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę energii elektryzcnej dla Gminy Roźwienica w roku 2014. 2013-12-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r 2013-12-06
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w 2014 r 2013-12-16
  Ogłoszenie ozmianie ogłoszenia na Dostawa wyposażenia oczyszczalni ścieków w Woli Roźwienickiej w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymiana pompowni sieciowych i rozbu 2013-03-29
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-08-05
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Roźwienica 2013-06-11
  Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn."Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2013-06-20
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Roźwienica. 2013-06-27
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2013-06-28
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepownaiu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2013-06-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-07-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka 2013-07-05
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2013 - 2014 2013-07-12
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka 2013-07-19
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dróg do gruntów rolnych w m-ci Czudowice, Cząstkowice i Wola Roźwienicka 2013-07-19
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę paliw płynnych dla Gminy Roźwienica w roku 2014. 2013-12-31
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-09
  Uzupełnienie dokumentacji technicznej do postepowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-03-24
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2014-03-31
  Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę 2014-04-01
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę 2014-04-02
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-04-07
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chorzów 2014-04-25
  Ogłoszenie o planowanym zamówieniu w postępowaniu do 30 tys. Euro na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Ru 2014-05-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 2014-05-23
  Wyjaśnienia do postępowania na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna - Rudołowice. 2014-05-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej Nr 111806 dz. nr ewid. 935 w Rudołowicach w km 0+170 - 1+330 Droga na Zarębową Górę 2014-03-18
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2014-03-17
  Uzupełnienie przedmiaru robót do postępowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-16
  Wyjaśnienie Nr 3 do postepowania na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-21
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-01-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra. 2014-02-06
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wykonanie docieplenia budynku komunalnego w Rudołowicach 2014-02-10
  Ogłoszenie o zmian ie ogłoszenia w posępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-02-17
  Wyjaśnienie do postępowania przetargowego na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-02-21
  Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-02-27
  Ogłoszenie o zamówieniu na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica"" 2014-03-07
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokra 2014-03-12
  Wyjaśnienie do postępowania na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’ 2014-03-14
  Informacja o złożonych ofertach w postepowaniu na Modernizacja przystanków autobusowych poprzez dostawę i montaż nowych wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik i drogi powiatowej Nr 1633 Rączyna – Rudołowice 2014-06-02
  Ponowne ogłoszenie o wybozre oferty na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-04-17
  Drugie wyjaśnienie do przetargu na kanalizacje 2010-02-11
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-05-24
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-05-27
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy ogłasza przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla: Uczestników projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Roźwienica” współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. 2010-06-07
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka 2010-06-09
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka 2010-06-09
  Ogłoszenie o przetargu Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy 2010-06-15
  Przetarg na odbudowę dróg po powodzi w miejscowości Bystrowice, Cząstkowice, Wola Roźwienicka, Węgierka i Wola Węgierska 2010-06-17
  Zaproszenie do składania ofert na Usługi integracji społecznej 2010-06-18
  Wyjaśnienie do przetargu Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Roźwienica realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy 2010-06-18
  Dokumenty dodatkowe do sporządzenia oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckow 2010-06-21
  Przetarg na wykonanie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku Centrum Kulturalnego w Roźwienicy 2010-06-21
  Dokumenty do przetargu na kredyt długoterminowy 2010-05-17
  Ogłoszenie o przetargu remont ogrodzenia w Rudołowicach 2010-05-11
  Trzecie wyjaśnienie do przetargu na kanalizację 2010-02-12
  Informacja z sesji otwarcia ofert 2010-02-15
  Ogłoszenie o wyborze oferty 2010-03-12
  Ogłoszenie o przetargu 2010-03-12
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2010-03-19
  Informacja z sesji otwarcia ofert 2010-03-22
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2010-03-24
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010-04-29
  Ogłoszenie o przetargu _ udzielenie kredytu długoterminowego 2010-05-10
  Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego 2010-05-10
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej 2010-07-02
  Zawiadomienie o wynikach przetargu na zadanie, Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Roźwienica’’ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Roźwienicy współfinansowanego 2010-06-22
  Zaproszenie do złozenia oferty na roboty budowlane 2010-06-23
  INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU NABORU I WYBORZE OFERTY 2010-06-29
  Ogłoszenie o przetargu Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach Nr 537/2 i 573 w Woli Węgierskiej 2010-07-21
  Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług integracji społecznej 2010-07-21
  Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług szkoleniowych i usług dla rodzin - Dodatkowe środki 2010-07-21
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-07-23
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-08-10
  Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci i młodzieży do szkół 2010-08-12
  Ogłoszenie o przetargu - wymiana stolarki okiennej 2010-08-16
  Ogłoszenie o zamówieniu 2010-08-19
  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2010-08-20
  Wyjaśnienie do przetargu na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach 2010-08-25
  Wyjaśnienie do przetargu na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach zmiana formularza cenowego 2010-08-25
  Informacja o zamknięciu naboru i wyborze oferty na realizację usług szkoleniowych 2010-06-21
  Ogłoszenie o przetargu - udzielenie kredytu długoterminowego_ drugi przetarg 2010-07-19
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-17
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-06-30
  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-01
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-07-01
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej 2010-07-02
  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-06
  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-06
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2010-07-06
  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-13
  Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia i SIWZ 2010-07-13
  Zawiadomienie o unieważnieniu przatargu 2010-07-19
  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 2010-08-30
  Odbudowa po powodzi dróg Nr 971 w Rudołowicach i Nr 301/1 w Woli Węgierskiej 2010-04-12
  Ogłoszenie o wyborze oferty drogi po powodzi 2009-04-28
  Dostawa samochodu strażackiego dla OSP Chorzów 2009-05-05
  Ogłoszenie o wynikach konkursu 2009-05-13
  Ogłoszenie o wyborze oferty_samochód strażacki OSP Chorzów 2009-05-20
  Dostawa materiałów budowlanych dociepleniowych 2009-06-05
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2009-06-19
  Ggłoszenie o przetargu na dostawę materiałów ociepleniowych 2009-06-19
  Wyjaśnienie do przetargu na dostawę materiałów dociepleniowych 2009-06-23
  Wyjaśnienie do przetargu na dostawę materiałów dociepleniowych 2009-06-25
  Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę materiałow ociepleniowych 2009-06-30
  Zawiadomienie o wyborze oferty 2009-08-03
  Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań Gminy 2009-04-16
  Odbudowa dróg po powodzi. 2009-04-06
  Dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki 2009-03-06
  Ogłoszenie o wyborze oferty 2009-03-03
  Ogłoszenie o przetargu ustnym na spredaż samochodu 2010-04-23
  Rozbudowa i nadbudowa budynku WDK w Chorzowie. 2008-09-26
  Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009 2009-02-11
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2009-02-24
  Ogłoszenie o wynikach konkursu na wolne stanowisko 2009-02-11
  Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 1 11809 R relacji Wola Roźwienicka - Bystrowice gm. Roźwienica powiat jarosławski, 2009-01-28
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2008-11-17
  Wyjaśnienie do przetargu 2009-03-13
  otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2009 w obszarze: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 2009-03-24
  Przetarg nieograniczony na wykonanie odbudowy dróg po powodzi 2009-08-04
  Przetarg nieograniczony na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2009-08-04
  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi po powodziw m-ci Więckowice 2009-09-22
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-11-26
  Zakup samochodu terenowego 2009-11-27
  Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu 2009-11-30
  Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu_2 2009-11-30
  Wyjaśnienie do przetargu na zakup samochodu_3 2009-12-01
  Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 2009-12-03
  Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę samochodu 2009-12-07
  Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2009-12-30
  Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica 2009-12-30
  Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka. 2010-01-23
  Wyjaśnienie do przetargu na kanalizację 2010-02-09
  Zaproszenie do składania ofert na otwarty konkurs na realizację zadania Gminy o nazwie Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu. 2009-11-25
  Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu Na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci 2009-11-17
  Ogłoszenie o wyborze oferty 2010-04-14
  Dowóz dzieci i młodzieży do szkól w oparciu o bilety miesięczne 2009-10-06
  Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki 2009-10-06
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-10-15
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-10-15
  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2009-10-16
  Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy wraz z utworzeniem w nim placu zabaw dla dzieci na działkach Nr 984/1 i 984/2 w Roźwienicy gm. Roźwienica, 2009-10-22
  Wyjaśnienie do przetagu na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy. 2009-11-10
  Wyjaśnienie dot. przetagu na zagospodarowanie zabytkowego parku 2009-11-10
  Wyjaśnienie dot. przetagu na zagospodarowanie zabytkowego parku 2009-11-12
  Wyjaśnienie do przetagu na Zagospodarowanie zabytkowego parku w Roźwienicy. 2009-11-13
  Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2010. 2010-02-10
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola 2011-06-10
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Węgierce 2011-09-16
  Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-09-16
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-09-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-09-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowice, Więckowice, Czą 2011-09-30
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica 2011-10-05
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-10-06
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-10-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi gminnej po powodzi w Rudołowicach 2011-10-07
  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Udzielenie kredytu na sfinansowanie zadania pn. Poprawa stanu technicznego wiejskich domów kultury (świetlic wiejskich) w miejscowościach Węgierka, Tyniowice, Bystrowice, Rudołowice, Wola Roźwienicka, Czudowi 2011-10-11
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2012-01-02
  Zawiadomienie o wyborze oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Tyniowice 2011-09-15
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-09-13
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Tyniowice 2011-09-13
  Informacja z sesjo otwarcia ofert na zadanie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgie 2011-06-15
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych 2011-06-24
  Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg po powodzi w miejscowości Chorzów 2011-06-24
  Sprzedaż bezprzetargowa drewna w sołectwie Chorzów. 2011-06-28
  Ogłoszenie o przetargu _ WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” 2011-06-30
  Ogłoszenie o przetargu - Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2011-07-07
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-08-30
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego w Roźwienicy 2011-09-06
  Informacja z sesji otwarcia na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Węgierce 2011-09-07
  Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie nawierzchni SZTUCZNA TRAWA na boisku do piłki siatkowej w miejscowości Wola Węgierska 2011-09-08
  Informacja z sesji otwarcia ofert na zadaniu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Roźwienica i Mokra 2011-09-09
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica 2011-10-20
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Remont drogi gminnej po powodzi w Rudołowicach 2011-10-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa drogi po powodzi w miejscowości Węgierka 2012-03-09
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy 2012-03-12
  Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica 2012-03-13
  Wyjaśnienie do przetargu na wykonanie Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy 2012-03-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2012-03-23
  Wyjaśnienie do przetragu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2012-03-26
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa drogi po powodzi w miejscowości Węgierka 2012-03-26
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa budynku gospodarczego - szatnia - w Roźwienicy 2012-03-27
  Informacja o powtórzeniu nowych czynności w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-04-02
  Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn. Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Węgierka i Wola Węgierska gm. Roźwienica 2012-04-10
  Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty w postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-04-17
  Informacja z sesjo otwarcia ofert na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-03-05
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica 2012-03-05
  Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-03-02
  Wyjaśnienie do przetargu na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-26
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-31
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbudowa dróg po powodzi w miejscowości Wola Węgierska, Węgierka, Chorzów, Więckowice i Roźwienica 2011-10-31
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rudołowice gm. Roźwienica 2011-11-10
  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych w roku 2012 2011-12-15
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2012 2011-12-22
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw płynnych w roku 2012. 2011-12-22
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Roźwienica 2012-02-10
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-02-20
  Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie robót budowlanych w części garażowej Centrum Kulturalnego w Roźwienicy w celu adaptacji pomieszczenia na świetlicę środowiskową 2012-02-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Częściowa przebudowa i docieplenie budynku WDK w Roźwienicy 2012-04-27
  Informacja z sesji otwarcia ofert Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach 2010-08-30
  Zawiadomienie o wyborze oferty na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica 2010-12-02
  Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica 2010-12-07
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadaniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica 2010-12-07
  Ogłoszenie o przetargu - Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-22
  Wyjaśnienie do przetargu na odbiór i wywózka odpadów Komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-27
  Zmiana ogłoszenia w pzretargu na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-27
  Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawa paliw płynnych w roku 2011. 2010-12-27
  Zawiadomienie z sesji otwarcia ofert 2010-12-27
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-30
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Odbiór i wywózka odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 2010-12-30
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Węgierskiej i Mokrej. 2010-11-23
  Wyjaśnienie do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Węgierska i Mokra 2010-11-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach 2010-09-03
  Zawiadomienmie o unieważnieniu przetargu Przebudowa części dachu na budynku WDK w Rudołowicach 2010-09-03
  Zawiadomienie o wyborze oferty na Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach 2010-09-28
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2010-10-04
  Ogłoszenie o przetargu remont dróg po powodzi 2010-10-22
  Ogłoszenie o przetargu - budowa kanalizacji 2010-10-25
  Wyjaśnienie do przetargu na odbudowę dróg po powodzi 2010-10-27
  Wyjaśnienie do przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Węgierska i Mokra 2010-11-10
  Informacja z sesji otwarcia ofert Remont dróg po powodzi 2010-11-10
  Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dróg po powodzi 2010-11-10
  Otwarty konkurs na dowóz dzieci niepełnosprawnych. 2010-11-16
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i najem nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica 2011-03-31
  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe... 2011-04-11
  Informacja z sesji otwarcia ofert na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach 2011-04-29
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej 2011-05-05
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Remont dróg po powodzi w miejscowościach Węgierka , Wola Węgierska i Chorzów Zadanie Nr 3 2011-05-05
  Informacja z sesji otwarcia ofert Remont dróg po powodzi w miejscowościach Węgierka , Wola Węgierska i Chorzów 2011-05-05
  Wyjaśnienei do pzretargu na Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej 2011-05-10
  Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice 2011-05-23
  Czas na aktywność w Gminie Roźwienica 2011-05-23
  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna. 2011-06-09
  Informacja z sesji otwarcia Ofert na zadanie Czas na aktywność w gminie Roźwienica 2011-05-30
  Wyjaśnienie do przetargu na Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice 2011-06-01
  Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej _ dokumenty dodatkowe 2011-04-29
  Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej 2011-04-28
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach 2011-04-22
  Ogłoszenie o zamówieniu -udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica 2011-04-13
  Ogłoszenie o zamówieniu-udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgie 2011-04-13
  Wyjaśnienie do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.2.2011 2011-04-14
  Wyjaśnienie do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.3.2011 2011-04-14
  Dodatkowe dokumenty do przetargu na kredyt długoterminowy RG.271.2.2011 2011-04-15
  Ogłoszenie o przetargu - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Rudołowicach 2011-04-18
  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica 2011-04-21
  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowic 2011-04-21
  Ogłoszenie o zamówieniu - II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Wola Węgierska, Mokra gm. Roźwienica 2011-04-21
  Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, Rudołowice-Mokra, Tyniowice, Więckowice, Cho 2011-04-22
  Przetarg na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystr 2011-06-08
  Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy. 2014-05-20
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Rudołowicach. 2014-05-20