Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi aktualne

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 - dowozu uczniów niepełnosprawnych. 2022-01-04
  Przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Roźwienica położonw w Roźwienicy i Rudołowicach. 2023-06-28
  Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości - Roźwienica 2020-10-21
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2019-12-30
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Tyniowicach. 2023-07-27
  I przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Star 2018-03-20
  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-06-12
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
  IV Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 2013-07-26
  II ustny przetarg na sprzedaż lub dzierżawę nieuchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-07-31
  II ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica. 2013-08-28
  I ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego 2013-08-29
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Roźwienicy 2013-09-09
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego w Tyniowicach 2013-09-09
  Wyniki II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 2013-09-27
  II ustny ograniczony przetargna dzierżawę nieruchomości w Woli Roźwienickiej 2013-10-14
  III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Roźwienica 2013-10-14
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-18
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego 2013-10-28
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości 2013-11-12
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę nieruchomości 2013-11-12
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu 2013-11-20
  Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-12
  Przetarg nieogranicziny na sprzedaż drewna 2013-12-19
  Pierwszy ustny przetarg ograniczony i nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w sołectwach Roźwienica i Czudowice. 2014-02-06
  Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodów pożarniczych marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-13
  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-05-22
  Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości 2014-07-22
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2014-12-01
  Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica. 2014-12-09
  Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu. 2014-12-16
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-01-07
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-01-26
  Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym autystycznych na terenie gminy Roźwienica. 2015-02-18
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego 2015-02-19
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Bystrowice 2015-03-23
  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FS Lublin - OSP Czudowice 2015-03-23
  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2015-04-02
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Bystrowice 2015-06-24
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Tyniowice 2015-06-24
  Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Więckowice 2015-06-24
  Przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości - Węgierce 2015-06-24
  Przetarg na dzierżawę nieruchomości - Roźwienica 2015-06-24
  Lista osób zakwalifikowanych do uzcestnictwa w przetargu na dzierżawe i sprzedaż nieruchomości 2015-07-20
  Ogłoszenie o przetrgu na najem lokalu w budynku WDK w Roźwienicy. 2015-07-22
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Więckowicach. 2015-07-27
  II ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Tyniowice na dzierżawę nieruchomości położonych w Tyniowicach 2015-07-27
  I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Roźwienicy. 2015-07-27
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w Węgierce. 2015-07-27
  Ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości. 2015-10-13
  I ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców wsi Wola Roźwienicka i Rudołowice na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 2015-11-06
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości. 2015-12-03
  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2015-12-18
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Czudowicach. 2016-01-18
  Zapytanie ofertowe - urny wyborcze 2016-05-25
  Informacja o złożonych ofertach - urny wyborcze 2016-06-09
  Informacja o wyborze oferty na dostawę urn wyborczych 2016-06-10
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2016-07-07
  Wykaz osób do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2016-08-08
  Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica i sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Roźwienica. 2016-08-12
  Dodatkowe dokumenty do ogłoszenia o zamówieniu na przejęcie długoterminowych zobowiązan finansowych Gminy Roźwienica w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego. 2016-10-12
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Chorzowie. 2017-01-02
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2017-01-02
  Plan zamówień publicznych na rok 2017 _Gmina Roźwienica 2017-02-13
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego. 2017-03-01
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na dzierżawę i/lub najem nieruchomości. 2017-04-03
  Informacja o wyniku przetargu na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomośc 2017-04-05
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-18
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2 2017-04-19
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. 2017-04-27
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-04-28
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2017-05-08
  Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-19
  Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-05-22
  ZAPYTANIE OFERTOWE 2017-08-22
  Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2017-10-03
  Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-11-07
  O G Ł O S Z E N I E O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-11-21
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-11-27
  II przetarg na sprzedaż drewna opałowego 2017-12-01
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie nieruchomości. 2017-12-11
  OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2017-12-15
  II Przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2017-12-27
  I ustny przetarg na sprzedaż gruntów mienia komunalnego 2018-01-17
  Plan zamówień publicznych na rok 2018 2018-01-18
  Lista osób zakwalikowanych do uczestnictwa w przetargu na zbycie/dzierżawę nieruchomości. 2018-01-30
  Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-01-31
  Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - ograniczony 2018-01-31
  Drugi ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
  Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż drewna - nieograniczony 2018-02-14
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości. 2018-02-16
  Informacja o wyniku przetargu - nieruchomości. 2018-02-20
  ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni 2018-02-27
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice 2018-03-01
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-01
  Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowice 2018-03-01
  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice 2018-03-02
  Pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica 2018-03-02
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2018-03-05
  Informacja o złożonych ofertach na dostawę materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-06
  Informacja o wyniku zapytania - dostawa materiałów biurowych dla GOPS 2018-03-08
  Ogłoszenie - unieważnienie przetargu na sprzedaż drewna 2018-03-12
  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-03-14
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica. 2018-03-14
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-03-14
  III przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego - Żuk 2018-03-20
  Przetarg ofertowy - samochód pożarniczy marki FS Lublin model Żuk 2018-03-29
  Informacja o złożonych ofertach - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
  Informacja o wyniku złożonych ofert - FS Lublin model Żuk 2018-04-09
  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Roźwienica. 2018-04-17
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-04-18
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-04-19
  Ogoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-04-30
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna użytkowego - Czudowice. 2018-05-11
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego - Czudowice. 2018-05-11
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2018-05-11
  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego, marki STAR, model 266. 2018-05-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2019 2018-09-21
  Odpowiedź na zapytanie - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-26
  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l 2018-10-31
  I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, gruntów - Bystrowice 2018-12-04
  I ustny nieograniczony przetarg, na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Węgierka Chorzów. 2018-12-04
  I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż/dzierżawę, nieruchomości - Roźwienica, Tyniowice Wola Węgierska. 2018-12-04
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2018-12-31
  Informacja - wyniki przetargów związanymi z nieruchomościami. 2019-01-07
  Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-01-18
  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż, nieruchomości w Węgierce. 2019-01-23
  II ustny ograniczony przetarg na najem, nieruchomości w Woli Węgierskiej. 2019-01-23
  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-02-08
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2019-02-25
  Wynik II przetargu na najem i sprzedaż nieruchomości. 2019-03-01
  Przetarg na sprzedaż drewna opałowego. 2019-03-01
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego 2019-03-20
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna użytkowego 2019-03-22
  Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-03-29
  Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż drewna użytkowego. 2019-04-03
  OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 2019-04-25
  Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drewna 2019-04-25
  Ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon 2019-05-07
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego gatunku jesion i klon. 2019-05-20
  Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego. 2019-07-03
  Ogłoszenie o ograniczonym przetargu na sprzedaż drewna opałowego. 2019-07-08
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2019-08-09
  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż, dzierżawę i najem nieruchomości. 2019-10-21
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego. 2019-11-04
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na nieruchomości. 2019-11-18
  Ogłoszenie II o przetargu sprzedaż samochodu marki Jelcz. 2019-11-19
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż dzierżawę nieruchomośc 2019-11-22
  Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze 2020-01-07
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. 2020-01-17
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 r. 2020-01-22
  Plan zamówień publicznych Gminy Roźwienica na rok 2020 2020-01-28
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 2020-02-21
  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2020-02-25
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Roźwienica 2020-03-05
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego - Rudołowicach. 2020-03-05
  Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Rudołowicach. 2020-03-17
  Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż drewna - dotyczy drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2020-03-17
  I przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2020-04-16
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 08.05.2020 r. 2020-05-08
  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - 12.05.2020 r. 2020-05-12
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu na sprzedaż nieruchomości. 2020-05-20
  Informacja o treści złożonych ofert - sprzedaż drewna z mienia komunalnego w Roźwienicy. 2020-05-20
  Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Rudołowicach. 2020-05-26
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowice i Wola Roźwienicka 2020-05-29
  Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Czudowicach i Woli Roźwienickiej. 2020-05-29
  Informacja o trewści złożonych ofert - zakup drewna 2020-06-24
  III przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości 2020-07-01
  Ogłoszenie o planowanym zakupie - odebranie, załadunek, transport oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest. 2020-07-24
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w III przetargu na sprzedaż nieruchomości.pdf 2020-08-03
  Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości - poł. w Rudołowicach 2020-08-05
  Informacja o złożonych ofertach - uzuwanie wyrobów zawierających azbest. 2020-08-07
  Przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości - Rudołowice 2020-10-21
  Przetarg ofertowy ograniczony na dzierżawę nieruchomości - Chorzów 2020-10-21
  Przetarg ograniczony ofertowy na dzierżawę nieruchomości - Cząstkowice. 2020-10-21
  Przetarg nieograniczony ofertowy na najem nieruchomości - Węgierka. 2020-10-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na remont drogi po powodzi na działce Nr 928 w miejscowości Wola Węgierska 2020-11-18
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości. 2020-11-27
  Zapytanie ofertowe Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK) 2020-11-30
  Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż, dzierżawę najem nieruchomości 2020-12-03
  Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż drewna w Tyniowicach. 2020-12-08
  Ogłoszenie o II przetargu - sprzedaż drewna w Tyniowicach. 2020-12-22
  Pierwszy przetarg ograniczony dla mieszkańoców wsi Wola Roźwienicka na dzierżawę nieruchomości 2021-02-24
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-02-25
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ograniczonym dla mieszkanców wsi Wola Roźwienicka. 2021-03-29
  Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Woli Roźwienickiej. 2021-03-31
  Pierwszy przetarg ofertowy ograniczony dla mieszkańców wsi Rudołowice - sprzedaż drewna 2021-04-12
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-04-21
  Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Rudołowicach. 2021-05-04
  Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych 2021-05-13
  Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu na Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych 2021-05-28
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Czudowice oraz wiaty przystankowej w Czudowicach i pomieszczenia w budynku WDK Wola Roźwienicka. 2021-06-11
  Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Czudowice oraz wiaty przystankowej w Czudowicach i pomieszczenia w budynku WDK Wola Roźwienicka. 2021-06-22
  Plan zamówień publicznych 2019 r. 2019-01-16
  I ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę i najem nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica położonych w Bystrowicach i Rudołowicach. 2021-07-13
  Olan zamóweń publixcznych_2021_v_5 2021-07-14
  Ogłoszenei o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2021-2022. 2021-07-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa przenośnych dysków twardych w obudowach dla potrzeb Gminy Roźwienica. 2021-07-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach. 2021-07-20
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu drogi gminnej na części działki Nr 191 w Więckowicach. 2021-07-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Bystrowice 2021-07-22
  Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ofertowym nieograniczonym na najem nieruchomości w Rudołowicach i dzierżawę nieruchomości w Bystrowicach. 2021-08-12
  Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Roźwienica położonych w Bystrowicach i Rudołowicach. 2021-08-16
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach. 2021-09-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i remont drogi do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice. 2021-09-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Remont mieszkania komunalnego w Rudołowicach 2021-09-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 2021-10-08
  Ogłosze o pierwszym ustnym przetargu nieogrniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2021-11-09
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w roku 2022. 2021-11-12
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieogrniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na mieniu komunalnym w Roźwienicy. 2021-11-19
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców wsi Roźwienica na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na działce Nr 7 w Roźwienicy. 2021-11-30
  Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2022. 2021-12-02
  Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2022. 2021-12-02
  Konkurs ofert - Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica do Jarosławia. 2021-12-10
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na działce Nr 7 w Roźwienicy. 2021-12-10
  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 - dowozu uczniów niepełnosprawnych. 2022-01-04
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego na działce Nr 7 w Roźwienicy. 2022-01-12
  Zapytanie ofertowe - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, na terenie gminy Roźwienica. 2022-01-12
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Roźwienicy 2022-05-23
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Czudowicach. 2022-06-01
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Czudowicach. 2022-06-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa kompaktowej obudowy studziennej wraz z uzbrojeniem studni i ogrodzeniem dla studni S-4 w Woli Roźwienickiej gmina Roźwienica. 2022-06-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie remontu drogi na działce Nr 373 w Cząstkowicach. 2022-06-15
  Ogłoszenie o postępowaniu na Wykonanie chodnika na działce Nr 787 w Rudołowicach 2022-06-17
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w Tyniowicach. 2022-06-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej w Węgierce 2022-06-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa wyposażenia kuchni i sprzętu do WDK Bystrowice 2022-06-22
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2022 2022-06-23
  Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Czudowicach. 2022-07-13
  Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe 2022-08-02
  Informacja o ogłoszonym konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Węgierce. 2022-08-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2022-2023. 2022-08-12
  Ogłoszenie o postępowaniu na Budowa sali gimnastycznej w Rudołowicach 2022-08-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektów architektoniczno - technicznych i wykonawczych sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. 2022-08-31
  Ogłoszenie o postępowaniu na "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-09-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu komputerowego 2022-09-06
  Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie projektów architektoniczno - technicznych i wykonawczych sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. 2022-09-07
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2022-2023. 2022-09-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice na działce Nr 233, w miejscowości Czudowice na działce nr 13 i w miejscowości Wola Roźwienicka na działce nr 824. 2022-09-22
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. 2022-09-26
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa kompletnego systemu ogrodzeniowego z paneli 3D 2022-09-30
  Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2023. 2022-11-07
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. 2022-11-10
  Pierwszy ustny przetarg ograniczony oraz nieograniczony na sprzedaż, najem, lub dzierżawę nieruchomości. 2022-11-15
  Odbiór i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 2022-11-22
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica do Jarosławia. 2022-11-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu CYFROWA GMINA 2022-12-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka 2023-02-14
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu CYFROWA GMINA 2023-02-16
  Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka 2023-02-17
  Plan postępowań o zamóweinie publiczne 2023 r. 2023-02-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa żłobka w miejscowości Roźwienica 2023-03-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów do budowy sieci wodno - kanalizacyjnej. 2023-03-15
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 przeznaczonego dla OSP Roźwienica 2023-03-29
  Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica. 2023-04-13
  Ogłoszenie o zamówieniu na budowę żłobka w Roźwienicy 2023-04-18
  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Roźwienica 2023-04-19
  Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia. 2023-04-21
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Tyniowicach. 2023-06-22
  Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w Bystrowicach. 2023-06-22
  Przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Roźwienica położone w Roźwienicy i Rudołowicach. 2023-06-28
  ZAPYTANIE OFERTOWE - zajęcia z aktywności fizycznej dla uczestników Klubu Senior Plus. 2023-07-05
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa siłowni zewnętrznej w Bystrowicach. 2023-07-21
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego w Bystrowicach. 2023-07-27
  Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego w Tyniowicach. 2023-07-27
  Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na działce Nr 478 w Węgierce. 2023-08-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Cząstkowice na działce Nr 131 i 156 i w miejscowości Wola Roźwienicka na działce nr 335. 2023-07-21
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Roźwienica w roku szkolnym 2023-2024. 2023-08-09
  Przetarg na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Roźwienica położoną w Roźwienicy 2023-08-11
  Ogłoszenie o zamówieniu na Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Rudołowice . 2023-08-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Roźwienica w roku 2023 2023-08-23
  Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego 2023-09-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie utwardzenia terenu z masy asfaltowej na części działki Nr 583 w Roźwienicy. 2023-10-12
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r 2023-10-18
  Ogłoszenie o zamówieniu na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Roźwienica w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r 2023-10-18
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowe chodnika w miejscowości Węgierka 2023-11-02
  Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Gminy Roźwienica w roku 2024. 2023-12-08
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa szkoły podstawowej ośmioklasowej w Rudołowicach 2023-12-28
  Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka 2024-02-29
  Ogłoszenie o zamówieniu na Budowa ogrodzenia działki z paneli 3D 2024-03-19
  Plan postępowań o zamówienie publiczne 2024 r. 2024-04-02

  Załączniki

  • 2021-03-29 | 10:55:17

   Paweł Wiśniowski

   Ilość pobrań: 69