Referat Administracyjno-Oświatowy


EWIDENCJA LUDNOŚCI

Nr karty
Nazwa usługi
Wniosek pdf
Wniosek doc
AO/01

Dowód osobisty dla osoby małoletniej.

Wniosek.pdf
*
AO/02

Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 lat.

Wniosek.pdf

*

AO/03

Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych,
zniszczenia, utraty lub upływu terminu ( po 10 latach ).

Wniosek.pdf

*
AO/04

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu zniszczeniu dowodu osobistego.

*

*

AO/05

Zameldowanie na pobyt stały.

Wniosek.pdf

*

AO/06

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.

Wniosek.pdf*

AO/07

Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na  pobyt stały.

Wniosek.pdf

*
AO/08

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

**

AO/09

Wymeldowanie cudzoziemca  z  miejsca  pobytu stałego.

*

*

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.


SPRAWY WOJSKOWE I OBRONNE

Nr karty
Nazwa karty usługi
Wniosek pdf
Wniosek doc

AO/28

Orzekanie o konieczności sprawowania przez  żołnierza bezpośredniej opieki nad

członkiem  rodziny.

Wniosek.pdf
Wniosek.doc

AO/29

Przyznawanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie

w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy.

Wniosek.pdf

Wniosek.doc

AO/30

Uznawanie osób którym doręczono karty powołania lub żołnierzy za posiadających

na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Wniosek.pdf

Wniosek.doc

AO/31

Uznawanie osób, którym doręczono karty powołania lub żołnierzy za żołnierza

samotnego.

Wniosek.pdf

Wniosek.doc

AO/32

Wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności i opłat mieszkaniowych

żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową.

Wniosek.pdf

Wniosek.docOŚWIATA

Nr Karty
Nazwa Karty
Wniosek pdf
Wniosek doc
AO/49

Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

Wniosek.pdf

Wniosek.doc
AO/50

Uzyskanie zasiłku szkolnego.

Wniosek.pdfWniosek.doc
AO/51

Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wniosek.pdf

Wniosek.doc

AO/53
Uzyskanie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wniosek1.pdf
Wniosek2.pdf

Wniosek1.doc
Wniosek2.doc

* Oświadczenie/wniosek/formularz do pobrania i wypełnienia osobiście w Urzędzie Gminy w Roźwienicy.