Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 9667
Nazwa pozycji Data
Informacja o przystąpieniu Gminy Roźwienica do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. 2022-11-07
Informacja MKiDN znak DOZ-OZiK-0701.103.2016 [KP] z dnia 03.01.2017 r. 2017-01-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2015.AW.2 z dnia 17.09.2015 r. 2015-09-21
Informacja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6620.3.1.2013 z dnia 04.04.2013 r., dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjno-kartograficznych 2013-04-09
Zarządzenie Starosty Jarosławskiego nr 63/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. 2011-08-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.13.2011.JG-34 2011-05-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.13.2011.JG-33 2011-05-27
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.13.2011.JG-32 2011-05-27
Ulgi, odroczenia, umorzenia i rozłożenia na raty w 2010 roku, podatków oraz opłat. 2011-05-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik. 2010-11-04
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji - Pożytek Publiczny 2010-11-03
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.09.2010 r. 2010-10-01
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.08.2010 r. 2010-08-31
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania decyzji na temat dudowy autostrady A-4 2010-08-13
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy ROźwienica przeznaczonego do najmu 2010-07-21
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 lipca 2010 r. 2010-07-13
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2010 r. 2010-07-06
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej 2010-05-28
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w 2009 r. w kwocie przewyższającej 500,00 zł. 2010-05-27
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie budowy autostrady A-4 2010-05-18
Otwarty konkurs ofert na zlecanie - powierzanie realizacji zadań publicznych w 2011 r. 2011-03-07
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży,przekazania w zarząd i dzierżawy. 2011-11-23
Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego gminy Roźwienica 2011-12-22
Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach badania w 2012 r., na terenie powiatu jarosławskiego. 2012-02-08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty w 2012 r. 2012-03-02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05.03.2012 r., o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. 2012-03-08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2012-03-22
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - kierownik grupy wod-kan 2012-03-29
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi... 2012-04-02
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 2012-04-05
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty w 2012 r. 2012-04-06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03.04.2012 r. 2012-04-06
Zawiadomienie Starosty Jarosłwskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. 2012-04-23
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty podatków lub opłat za 2011 rok w Gminie Roźwienica. 2012-04-26
Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty w 2012 r. 2012-05-02
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 2012 r. dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik. 2012-05-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica z dnia 23.04.2012 r., o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2012-05-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 02.05.2012 r., dochodzące wydania decyzji o rozpoczęciu prac mających na celu poszukiwanie złóż ropy naftowe i gazu ziemnego. 2012-05-09
Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 07.05.2012 r. 2012-05-11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 09.05.2012 r., o wydaniu postanowienia zawieszającego. 2012-05-11
Ogłoszenie Starosty Jarosławskiego dotyczące zebrania uczestników sclenia w gminie Roźwienica 2012-05-23
Zawiadomienie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.08.2012 z dnia 23.05.2012 r. 2012-05-29
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.07.2012 z dnia 23.05.2012 r 2012-05-29
Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-18 z dnia 25.05.2012 r. 2012-06-01
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-20 z dnia 25.05.2012 r. 2012-06-01
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-25 z dnia 31.05.2012 r. 2012-06-05
Rozkład godzin pracy aptek - Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XX/208/2012 z dnia 28 maja 2012 r. 2012-06-05
Ogłoszenie o zebraniu uczestników scalenia dotyczy gruntów położonych w Roźwienicy i Rudołowicach. 2012-06-22
Ogłoszenie o zebraniu uczestników scalenia dotyczy gruntów położonych w Bystrowicach, Tyniowicach, w Więckowicach. 2012-06-22
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2012.KR-2 z dnia 05.07.2012 r., w sprawie budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie 2012-07-06
Ogłoszenie o zebraniu uczestników scalenia dotyczy gruntów położonych w Roźwienicy i Rudołowicach. 2012-07-10
Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GK.III.6017-6/10, z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie scalenia. 2012-07-24
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.8.2012.JG-40 z dnia 30.07.2012 r. 2012-08-02
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WPN.6320.1.43.2012.MC-1 z dnia 02.08.2012 r. 2012-08-09
Informacja o nieprzejezdności ronda 2012-08-17
URZĄD GMINY W ROŹWIENICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 2012-09-13
Zebranie w sprawie scalenia 2012-09-14
Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego nr znak: GSI PR - 073-35/MB/12 dnia 16 września 2012 r. 2012-09-18
Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego... 2012-09-20
Konkurs - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2012-10-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.15.2012 z dnia 02.10.2012 r. 2012-10-09
Wykaz mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu, dzierżawy. 2012-10-12
Wykaz mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży. 2012-10-12
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Roźwienica 2012-10-15
Informacja Starosty Jarosławskiego o nieprzejezdności drogi nr 1724R oraz drogi nr 1766R 2012-10-18
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI - pożytek publiczny 2012-10-23
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 2012-10-29
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych 2012-10-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.14.2012.MB z dnia 15.10.2012 r. 2012-11-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica nr LŚ.6220.02.17.2012.MB z dnia 02.11.2012 r. 2012-11-12
Wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 2012-12-03
Decyzja Wojewody Podkarpackiego znak I-VIII.7820.1.7.2012 z dnia 30 listopada 2012 r. 2012-12-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.19.2012 z dnia 06.12.2012 r. 2012-12-10
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia z dnia 28 grudnia 2012 r. 2013-01-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemyśl z dnia 02.01.2013 r. 2013-01-18
Informacja o dopłatach do materiału siewnego. 2013-01-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica nr RG.6220.2.2013 z dnia 25.01.2013 r. 2013-01-31
Przetarg ustny na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości. 2013-02-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica nr RG.6220.2.2013 z dnia 28.01.2013 r. 2013-02-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2013.KR-2 2013-02-14
Obwieszczenie Regionalne go Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2013.KR-2 2013-02-14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Roźwienicy 2013-02-15
Otwarty konkurs ofert na zlecenie - powierzanie realizacji zadań publicznych w 2013 r. 2013-03-01
Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.26.2013 z dnia 06.03.2013 r. 2013-03-11
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Roźwienicy 2013-03-15
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji do prac komisji konkursowej w 2013 r. 2013-03-19
Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Fredropol 2013-03-25
Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica nr 17/2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych w 2013 roku. 2013-04-11
II otwarty konkurs ofert na zlecenie - powierzanie realizacji zadań publicznych w 2013 r. 2013-04-12
Wykaz umozeń, ulg, odroćzeń w zakresie podatków w roku 2012 2013-04-26
Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.33.2013 z dnia 22.04.2013 r. 2013-05-06
Ogłoszenie z dnia 08 maja 2013 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów do pracy w komisji konkursowej. 2013-05-08
Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica nr 23/2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. 2013-05-23
Decyzja Wójta Gminy Przemyśl nr GK.6220.08.2011-2013zg z dnia 10.05.2013 r., dotycząca środowiskowych uwarunkowań. 2013-05-24
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2012.AD-133 z dnia 24.05.2013 r. 2013-05-28
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub zamiany. 2013-06-03
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy. 2013-06-04
I ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu położonego w miejscowości Czudowice. 2013-07-04
Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej. 2013-07-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica znak RG.6220.2.2013 z dnia 04.07.2013 r. 2013-07-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica nr RG.6220.2.2013 z dnia 02.08.2013 r., 2013-08-14
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości 2013-09-25
Decyzja SKO znak SKO 4161.15.2013 z dnia 27.09.2013 r. 2013-10-03
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny 2013-10-22
Konsultacje społeczne - projekty uchwał 2013-10-23
Protokół z konsultacji - pożytek publiczny 2013-11-05
Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6822.1.19.2012 z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie scalenia gruntów. 2013-12-23
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2014.AW-2 z dnia 04.02.2014 r. 2014-02-10
Wójt Gminy Roźwienica zarządzeniem nr 6/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na rok 2014. 2014-02-17
Ogłoszenie naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert. 2014-03-14
Protokół z dnia 24 marca 2014 r. z przebiegu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. 2014-03-25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. 2014-03-26
Ogłoszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczące konkursu pn: Podkarpacki Naturalny Wypas 2014-04-01
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.3.2014.AW-3 z dnia 15.04.2014 r. 2014-04-22
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.442.4.2014.AW-4 z dnia 25.04.2014 r. 2014-04-29
Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w 2013 r. 2014-05-22
Ogłoszenie o sprzedazy bezprzetargowej samochodu pożarniczego marki FS Lublin, model ŻUK. 2014-06-02
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 2014-07-02
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2014-07-28
Wyprawka 2014 - Zarządzenie Wójta Gminy Roźwienica Nr AO.0050.56.2014 2014-08-20
Uchwała Rady Gminy Roźwienica nr 306/XLII/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 118/XXll/2012 w sprawie podziału Gminy Roźwienica na okręgi wyborcze... 2014-08-21
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących działalności pożytku publicznego w roku 2015. 2014-10-09
Protokół z dnia 20.10.2014 r., z przebiegu konsultacji społecznych. 2014-10-22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy 2014-11-28
Decyzja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6822.1.19.2012 z dnia 14 listopada 2014 r., 2014-12-08
Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego nr 10/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. 2014-12-17
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02.01.2014 r. 2015-01-02
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2015 r. 2015-02-06
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych. 2015-02-18
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26.02.2015 r., 2015-02-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOŚ.442.7.2014.AW-148 2015-03-05
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert. 2015-03-09
Protokół z naboru do komisji konkursowej. 2015-03-18
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie nr WOOŚ.442.7.2014.AW-162 z dnia 20.03.2015 r. 2015-03-24
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.. 2015-03-26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.4203.6.2015.BK-2 2015-05-05
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy. 2015-05-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOŚ.442.7.2014.AW-148 2015-05-27
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii 2015-06-08
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica, przeznaczonego do sprzedaży i/lub dzierżawy. 2015-09-21
Protokół z przebiegu konsultacji społecznych. 2015-11-05
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2015-12-14
Otwarty konkurs ofert ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. 2016-02-24
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej. 2016-03-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.1.2016.AW.2 2016-05-25
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do najmu, dzierżawy i sprzedaży. 2016-05-27
Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku. 2016-05-31
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty w zakresie podatków lub opłat w 2015 r. 2016-05-31
Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu - zamknięty most w m-ci Czudowice 2016-08-19
Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego znak GKN.642.40-41.2016.WM z dnia 13.10.2016 r. 2016-10-19
Konsultacje społeczne 2016-11-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2017-02-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Roźwienica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Roźwienica na lata 2017 - 2020. 2017-03-01
Ogłoszenie o otwartm okonkursie ofert na realizację zadań publicznych. 2017-03-07
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej. 2017-03-17
Obwieszczenie Wójt Gminy o zako0nczeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-03-24
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-04-18
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. 2017-04-19
Obwieszczenie o zakonczeniu posteopowania w sparwie Wydobywania kopaliny ze złoża Margli Węgierka. 2017-04-27
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń spłaty na raty w 2016 r. 2017-05-10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26
Obwieszczenie Wójta Gminy znak RG.6220.1.1.2013_74 w sprawie wydanie decyzji środowiskowej 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.1.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.2.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.3.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.4.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.5.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.6.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Obwieszczenie Wójta Gminy znak: RG.6733.7.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-06-08
Ogłoszenie o drugim dodatkowym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. 2017-07-12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2017-08-11
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży. 2017-09-29
Konsultacje społeczne 2017-11-07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2017-11-15
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży i dzierżawy. 2017-11-21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. 2017-12-01
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2017-12-05
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 2018-03-02
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2018-03-22
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ 2018-03-27
Informacja o taryfach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2018-05-08
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Roźwienicy. 2018-07-24
Obwieszczenia Starosty Jarosławskiego z dnia 19 listopada 2018 r. 2018-12-18
PROTOKÓŁ z dnia 18 marca 2019 r. z przebiegu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 2019-03-27
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-03-27
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. 2019-05-15
Lista osób spełniających wymagania formalne 2019-06-03
Informacja o wyniku naboru 2019-06-12
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny na 2020 r 2019-10-30
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ROŹWIENICA o zleceniu realizacji zadania publicznego. 2019-11-19
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży. 2019-12-04
Decyzja o środowiskowych warunkach zabudowy z dnia 02.01.2020 r. 2020-01-08
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do dzierżawy. 2020-01-15
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 stycznia 2020 r. - kwalifikacja wojskowa. 2020-01-21
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2020 r. 2020-01-23
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej. 2020-02-11
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. 2020-03-10
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12.03.2020 r. 2020-03-18
Wykaz osób którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2019 r. 2020-05-25
Postanowienie Starosty Jarosławskiego o wszczęciu postepowania scaleniowego w miejscowości Chorzów Gm. Roźwienica 2020-07-15
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica Przeznaczonego do sprzedaży najmu i dzierżawy 2020-09-11
Informacja Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 2020-11-17
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedazy i dzierżawy. 2021-01-27
Nabór na rachmistrów spisowych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021-01-29
Plan postępowań o zamówienie publiczne w roku 2021. 2021-03-10
Plan zamówien publicznych na rok 2021 2021-03-10
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica, przeznaczonych do najmu i dzierżawy. 2021-05-26
Planowanie przestrzenne - GeoTiff z rysunkiem planu z nadaną georeferencja. 2021-07-08
Informacja Dyrektora Wód Polskich w Krośnie - o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2021-07-13
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.09.2021 r. 2021-10-01
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.09.2021 r. 2021-10-01
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2021-12-27
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzelenie zamówienia - transport publiczny. 2021-12-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie 2022-02-10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe... na rok 2022 2022-03-03
OGŁOSZENIE z dnia 15 marca 2022 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej, 2022-03-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie z dnia 9 marca 2022 r. 2022-03-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Wody Polskie z dnia 18 marca 2022 r. 2022-03-22
ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.14.2022 z dnia 28 marca 2022 roku powołania Komisji Konkursowej. 2022-03-28
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe... 2022-03-28
Plan postępowan o zamówienie publiczne_v6 2021-07-20
Plan postępowan o zamówienie publiczne_v1 2022-02-24
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2022-04-08
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania administracyjnego. 2022-04-13
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia. 2022-05-10
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu stron postępowania. 2022-05-13
Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w miesiącu lutym 2021. 2022-05-30
Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w miesiącu marcu 2021. 2022-05-30
Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w miesiącu sierpniu 2021. 2022-05-30
Sprawozdanie o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie w miesiącu wrześniu 2021. 2022-05-30
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2021 r. w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wska 2022-05-31
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2022-06-27
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania - dotyczy publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Roźwienica 2022-06-27
II otwarty konkurs ofert 2022-06-28
Wójt Gminy Roźwienica ZARZĄDZENIEM Nr AO.0050.40.2022 z dnia 05 lipca 2022 r. ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Węgierce. 2022-07-05
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 11 lipca 2022 r., o wszczęsciu postępowania administracyjnego. 2022-07-15
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 4 sierpnia 2022 r., o zakończeniu postępowania administracyjnego. 2022-08-12
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do przekazania do użytkowania i sprzedaży. 2022-08-26
Obwieszczenie Wody Polskie z dnia 05.09.2022 r., o zawiadomieniu stron postępowania. 2022-09-09
Wykaz nieruchomości mieania komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu lub dzierżawy. 2022-10-13
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy komisji konkursowej. 2019-03-11
Konsultacje społeczne - pożytek publiczny 2021-11-10
Konkurs na stanowiska dyrektorów szkoł podstawowych. 2021-02-22
Wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Roźwienica przeznaczonego do sprzedaży, najmu, zamiany i dzierżawy. 2018-11-05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkół. 2019-06-27
Ogłoszenie Wójta Gminy Roźwienica w sprawie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2019-10-22
Konsultacje dotyczące projektu 2022-11-09
Nabór na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik GOPS w Roźwienicy 2022-11-29
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych... 2022-12-16
Obwieszczenie - dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. 2023-01-03
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 - dowóz uczniów niepełnosprawnych. 2023-01-04
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023. 2023-02-15
Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 667) do pracy komisji konkursowej. 2023-03-08
Rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe. 2023-03-16
Obwieszczenie RDOS WOOŚ.420.3.5.2022.BK.37 2023-05-12
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2022 r. 2023-05-31
Konkurs na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych w Roźwienicy i Węgierce. 2023-06-19
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2023-06-22
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkóły Podstawowej w Roźwienicy. 2023-07-11
Decyzja nr 1/2023 z dnia 26.10.2023 r. dotycząca zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych. 2023-10-27
Konsultacje społeczne dotyczące projektu 2023-11-17
Konkurs ofert pn. Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Roźwienica do Jarosławia 2023-12-13
ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.91.2023 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego... 2023-12-29
Projekt do konsultacji rocznego programu współpracy w 2024 r. Gminy Roźwienica z organizacjami pozarządowymi... 2024-01-19
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (...) w 2024 roku 2024-02-28
Ogłoszenie z dnia 20 marca 2024 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, do pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania ofert złożonych do konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr A.O.0050.15.2024 2024-03-20
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (...) w 2024 roku. 2024-04-30
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2023 r. 2024-05-15